Hangar

Po zalogowaniu zobaczysz ekran Hangaru. To twoja główna baza, w której możesz:

  • wybrać samolot i przygotować się do walki;
  • naprawić uszkodzony samolot;
  • kupować i sprzedawać wyposażenie, moduły i sprzęt eksploatacyjny;
  • zarządzać swoim kontem;
  • rozmawiać z innymi graczami;
  • zapoznać się ze swoimi statystykami walki i korzystać z innych narzędzi służących do optymalizacji rozgrywki w World of Warplanes.

1.   Kup/przedłuż Konto Premium.    Wykupienia lub przedłużenia czasu Konta Premium.
2.   Nazwa gracza i typ konta.    Wyświetlania nazwy gracza używanej w bitwach oraz typ konta.
3.   Liczba graczy zalogowanych i w kolejce.    Wyświetlania liczby graczy aktualnie zalogowanych do klienta gry;
liczba graczy oczekujących wylosowanie drużyn i wejście do bitwy.
4    Rozwój.    Przeglądania wszystkich samolotów z danego drzewa technologicznego i filtrowania ich wg nacji.
5.   Sklep.    Kupowania i sprzedawania samolotów, amunicji, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. 
6.   Osiągnięcia.    Sprawdzania statystyk zwycięstw i porażek, nagród oraz odznaczeń przyznawanych za wkład w
bitwy.
7.   Warsztat.    Naprawy samolotu, ładowania amunicji i instalacji materiałów eksploatacyjnych.
8.   Ulepszenia.   Badania, kupna i instalacji modułów oraz wyposażenia.
9.   Wygląd.    Personalizacji wyglądu samolotu, poprzez nakładanie rozmaitych schematów malowania na kadłub,
skrzydła i ogon.
10.   Menu gry.    Przejścia do ustawień gry, odłączenia od serwera oraz wyjścia i powrotu do gry.
11.   Kup złoto.    Uzupełniania zasobów złota na koncie.
12.   Wymień walutę.    Zamiany złota na kredyty.
13.   Zamień doświadczenie.    Zamiany doświadczenia na Wolne doświadczenie.
14.   Doświadczenie.    Wyświetlania doświadczenia zgromadzonego dla danego samolotu. Można je wykorzystać do
zbadania nowych modułów lub samolotu z tego samego drzewa technologicznego.
15.   Wybrany samolot i jego wersja.    Wyświetlania nazwy aktualnie wybranego samolotu i jego wersji.
16.   Specyfikacja wybranego samolotu.    Wyświetlania ogólnej specyfikacji aktualnie wybranego samolotu.
17.   Panel załogi.    Wyświetlania załogi obecnie wybranego samolotu.
18.   Widok wybranego samolotu.   Wyświetlania modelu 3D aktualnie wybranego samolotu.
19.   Menu klucza.    Poprowadzenia klucza do bitwy.
20.   Bitwa!    Dołączenia do bitwy. 
21.   Menu bitwy.    Wybierania trybu bitwy.
22.   Panel samolotów.    Wyświetalania wszystkich posiadanych samolotów.
23.   Powiadomienia systemowe.    Przeglądania wiadomości systemowych.
24.   Kanały.    Wyszukiwania, dołączania i tworzenia nowych kanałów.
25.   Kontakty.    Wyświetlania listy znajomych World of Warplanes.
26.   Filtry.    Wyświetlania filtrów pozwalających na filtrowanie wyświetlanych samolotów.